विभागहरु

 

क्र. सं.          विभाग                                          विभागीय प्रमुख÷संयोजक

१     गुणस्तर अनुगमन तथा निरीक्षण समिति     वद्रिनाथ खनाल(०७५.५.१३)

२     EMIS तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समन्वय विभाग  राजु पौडेल(०७५.५.१३)

३     अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यवस्थापन समिति    सागरमणी पाण्डे(०७५.५.१९)

४     रोजगार कोष (Employment Cell)     बोमलाल पाण्डे(०७५.५.२२)

५     अनुसन्धान व्यवस्थापन विभाग  (RMC)     टंकप्रसाद सुवेदी (०७५.८.१)

 

कार्यक्रम संयोजकहरु

क्र. सं. विभाग विभागीय प्रमुख÷संयोजक

१     एम.वि.एस. तथा एम.एड. (०७४.१२.१६) बद्रिनाथ खनाल

२     लेखा, व्यवस्थापन र बजारशास्त्र (२०७६.२.१)   बद्रिनाथ खनाल

३     नेपाली (२०७६.२.१)    सरीता खनाल

४     शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र गणित (२०७६.२.१)    राजु पौडेल

५     अंग्रेजी (२०७६.२.१)    विष्णु बहादुर थापा क्षेत्री

६     अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र जनसंख्या (२०७६.२.१)      मित्रलाल लामिछाने

७     वित्तशास्त्र (२०७६.२.१)  बोमलाल पाण्डे

उपर्युक्त कार्यक्रम संयोजकज्यूहरुलाई उल्लेखित मितिबाट २ वर्ष कार्यकाल रहने गरी नियुक्ति दिईएको छ ।