Gallery

Motivational Programme on Positive Life Skills

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आयोजना र दिब्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसको सह-आयोजनामा संचालित अन्तरक्रिया कार्यक्रमको एक झलक

2077/09/29

Research Methodology and SPSS Workshop

QC meeting with Campus Chief

स्वागत तथा बधाई कार्यक्रम

Moment of Receiving Accredited Certificate