Gallery

Dipawali on Annual Day

Orientation and Welcome Programme for BBA

Computer Lab For BBA Program

संचालक समितिको उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरुको (HEI's) अध्ययन/ अबलोकन भ्रमण २०७७ चैत्र, २७ गते देखि २९ सम्म

Motivational Programme on Positive Life Skills

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आयोजना र दिब्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसको सह-आयोजनामा संचालित अन्तरक्रिया कार्यक्रमको एक झलक

2077/09/29

Research Methodology and SPSS Workshop

QC meeting with Campus Chief

स्वागत तथा बधाई कार्यक्रम

Moment of Receiving Accredited Certificate